Tilläggsisolering av vinden

Den renaste & billigaste energin är den som aldrig används!

 

En tilläggsisolering av vinden sänker uppvärmningskostnaden med mellan 25-50%, det blir tystare i huset och en jämnare temperatur i hela byggnaden. Ofta löser en tilläggsisolering av vinden även kalla golv pga att den varma luften nu stannar kvar i byggnaden i stället för att försvinna uppåt med insug runt golven som följd!

 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök där vi gör en förbesiktning av byggnaden för att sedan komma med  förslag på lösningar samt kostnad i en skriftlig offert. Vi arbetar alltid med fasta priser för att undvika obehagliga överraskningar!

 

 

Hur går en tilläggsisolering till?

Lösull på vindsbjälklag är den vanligaste och den mest effektiva metoden att tilläggsisolera som finns idag.

 

Metoden används flitigt både vid nybyggen och tilläggsisoleringar. Lösull lägger sig effektivt runt stödben, takstolar, ventilationskanaler etc. där det annars är svårt att få tätt med traditionella isolerskivor. Efter att eventuell ventilation, sarg och gångbrygga byggts klart så går det fort att blåsa in lösull med ett perfekt resultat som följd.

 

När vi  kommer till arbetsplatsen börjar vi med att säkerställa ventilationen av vindsutrymmet. Detta steg är mycket viktigt i syfte att förhindra fuktskador och mögel i framtiden. Beroende på hur vinden ser ut så används vindavledare, gavelventiler, takventiler etc. för att ordna en fullgod ventilation av utrymmet.

 

På vinden byggs vid behov en enkel gångbrygga (eller förvaringsyta) för att man ska kunna nå fasta installationer som t ex skorsten och ventilationskanaler.

 

När förarbetet är gjort så leder vi upp slangen från sprutmaskinen till vindsutrymmet som ska isoleras. Via fjärrkontroll och radiokontakt kommunicerar den person som befinner sig på vinden med maskinisten på marken. Via fjärrkontroll kan vi slå av och på blåsmaskinen samt göra nödvändiga inställningar i material / luft-blandningen. Detta för att bästa möjliga resultat ska uppnås.

 

Lösull sprutas in till önskad tjocklek (plus ett sättningspåslag på 15-20%) varefter arbetsplatsen städas av.

 

Efter detta är arbetet slutfört.

 

De enda spår vi lämnar efter oss är ett trevligare hemmaklimat och en lägre energiförbrukning. Materialet behöver aldrig bytas ut och inget framtida underhåll behövs.

Tilläggsisolerad vind med lösull från iCell
Tilläggsisolerad vind med lösull från iCell
Lösullen blåses snabbt & smidigt genom slang upp på vinden

Spara energi och pengar !

Exempel
Bostad 130m² i mellansverige
150mm sågspån befintlig isolering
U-värde 0,51W / m² °C

Efter tilläggsisolering med 350mm Icell lösull, nytt U-värde 0,10W / m² °C

Besparing Ca 8000 kr och 5700 kWh per år